BEBEĞİM VE SÜNNETİ
Sünnet ne zaman yapılmalıdır?

Yapılan çalışmalara göre, sünnet için en uygun zaman Yenidoğan dönemi ve 6 yaşından sonrasıdır. Özellikle 2–6 yaş arasında sünnet tıbbi gereksinim olduğunda yapılmaktadır. Bu yaşlarda yapılan sünnet, psikolojik gelişiminin önemli bir döneminde olan çocukta negatif etki yapabilmekte ve “kısırlaştırılma korkusu” denilen psikolojik bozukluğa neden olabilmektedir. Yenidoğan sünneti bebek doğduktan sonra K vitamini uygulandıktan sonra yapılabilir.

Yenidoğan sünneti bebeğe acı verir mi?

Her ne kadar Yenidoğan döneminde ağrı duyusu tam olarak gelişmemiş olsa da bebeğe mutlaka bölgesel anestezi yapılması gerekir. Bu sayede son derece konforlu bir şekilde sünnet gerçekleştirilmektedir.

Yenidoğan döneminde sünnet yapılmasının avantajı var mıdır?

Evet. Yapılan araştırmalar Yenidoğan döneminde sünnet olan erkek bebeklerin idrar yolu enfeksiyon geçirme olasılıklarının sünnet olmayanlara göre belirgin derecede daha az olduğunu göstermiştir. Amerikan Pediatri Akademisi 1999 da yayınladığı bildiride her erkek bebeğe rutin olarak uygulanmasını önermiştir. Ayrıca, penis kanseri, hemen hemen sadece sünnetsizlerde görülmektedir ve sünnetin bu durumda koruyucu olduğu uzun zaman önce kanıtlanmıştır.

Yenidoğan dönemindeki sünnet bebeğe sıkıntı verir mi?

Bu dönemde yapılan sünnet sonrası iyileşme çok hızlı olmakta ve bebeğe belirgin bir sıkıntı vermeyip, emzirilmesi açısından sorun çıkartmamaktadır.

Yenidoğan sünneti sonrası bakım nasıl olmalıdır?

Sünnetin ertesi günü bebeğin kontrolü ve pansumanı yapılmaktadır. Bundan sonra 3–4 gün süreyle bebeğin altının sık olarak kirli olup olmadığını kontrolü önerilmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir ilaç kullanımı veya pansuman gerekmemektedir. Bebek 2 gün sonra yıkanabilir. Sünnet sırasında uygulanan dikişlerin kendiliğinden tamamen erimesi ise yaklaşık 10 günü bulmaktadır.

Yenidoğan sünneti hakkında bilgi almak için hastanemizin Üroloji Polikliniği’ne veya Çocuk Cerrahisi Polikliniği’ne başvurabilirsiniz.