BEBEĞİMİN ZİHİNSEL VE FİZİKSEL GELİŞİMİ

 

0–6 Yaş Arası Çocukların Nöromotor Gelişimi

Nöromotor gelişim zihinsel ve fiziksel faaliyetlerindeki değişimleri incelemek için kullandığımız bir tanımlamadır.

Beslenme, iletişim ve genetik özellikle, geçirilen hastalıklar çocukların Nöromotor gelişimini etkiler. Ailelerin takip etmelerini daha kolay hale getirmek için bu gelişimi ay ve yaş aralıklarına bölmeyi uygun gördük.

0-1. Ay

Bu dönemde bebeklere dışarıdan bakıldığında anne karnındaki pozisyonu yakalamaya çalıştığı gözlenir. Kolları ve bacakları gövdeye yapıştırmaktan hoşlanırlar. Yenidoğan döneminden itibaren başını tutabilen bebekler olmakla beraber genelde gövdeden tutularak kaldırıldığında baş öne düşer. Yüzüstü yattığı zaman başını bir taraftan diğer tarafa doğru çevirir. İşitmesi iyidir; yüksek seslere irkilme şeklinde ani tepkiler verir. Havada ayaküstü tutulunca yürüme hareketi yapabilir. Etrafla iletişimi azalır. Ellerde yakalama ve ağızda emme refleksi hâkimdir. Her türlü sıkıntısını ağlayarak dile getirir.

1. Ay

Bu dönemde bebeklerimiz çevreye daha iyi adapte olmuşlardır. Kısa süreli iletişimleri başlamıştır. Anne ve babası kendisiyle konuştuğunda hareketleri azalır ve o tarafa bakar. Yüzüstü tutulunca başını kısa süre düşmeden tutabilir. Oturtulduğunda baş öne düşebilir. Hareket eden cisimleri kısa süre 90 derece takip edebilir. Elinde oyuncak tutamaz. Memnun olduğunda “agu” şeklinde sesler çıkarabilir.

2. Ay

Sosyal davranışlar başlamıştır. Artık iletişime daha hazırdır. Yüzüstü yatırıldığında başını kaldırabilir. Bu pozisyonda başını rahat tutabilir. Gülümseyerek memnuniyetini gösterir. Kendisi ile konuşulmasından hoşlanır, dinler, kendine özgü sesler çıkarır. Küçük mimikler başlar. Ellerini emer, damaklarını kaşır.

3. Ay

Yüzüstü pozisyonda kollarını dayayarak baş ve göğsünü kaldırabilir. Eşyalar artık daha çok dikkatini çeker, uzanır ancak yakalayamaz. Korkuya tüm bedenle ani reaksiyon azalmaya başlar. Kendini koruma reaksiyonları gelişir. Dokunulursa kolunu, bacağını kendine doğru çeker. Eline oyuncak verilirse kısa süreli tutar. Artık ellerini keşfetme ayına gelmiştir. Sırtüstü yattığında ellerini hareket ettirerek seyreder.

4. ve 6. Ay

5. ay civarında destekli oturmaya başlamıştır. 6. ay civarında desteksiz oturabilen bebekler vardır. Bu dönemde aile ile yemek yemekten hoşlanır. Mama sandalyesine oturtularak mümkün olduğu kadar beraber yemek yedirilmelidir. Yakaladığı her şeyi ağzına götürür fakat yakalaması zayıftır. Yüksek seslere güler. Anne ve babasını görünce heyecanlı sesler çıkarır. “Baba” gibi hecelemeler ve çığlık atmalar başlamıştır. Kısa süreli oyun tarzında öksürük taklitleri yapar. Elleriyle oynar orta hatta birleştirir. 4.6. ay arasında gövdesi etrafında dönebilir.

7. ve 10. Ay

Emeklemeye başlar. Her bebek emeklemekten hoşlanmaz. Ayaküstü bastırılınca zıplama hareketini sever. Bebeğin doğal gelişimini tamamlayıp yürümesi ve yürütecin neden olabileceği ev kazalarının önlenmesi açısından yürüteç kullanılmaması önerilmektedir. Büyük cisimleri uzanıp alır. Bir elindeki cisimleri öbür eline geçirebilir. Küçük cisimleri eline alabilir. Bu dönemde yabancı cisimleri yakalayıp yutma tehlikesi vardır. 5 cm altında oyuncaklarla oynamasına izin verilmemelidir. Dişler çıkmaya başladığı için kemirir. Boyası çıkan, çabuk parçalanan oyuncaklar tercih edilmemelidir. Ayaklarını ağzına götürebilir. Öğretilirse bardaktan içebilir. Katı besinleri çiğnemeye başlar. İstediği yapılmazsa ağlayarak tepki verir. Yabancıları yadırgamaya başlar.

10. ve 12. Ay

Yatar durumdan oturur duruma geçebilir. Kendini çekerek tutunarak ayağa kalkabilir. Emekleyerek hareket edebilir. Mobil hale geldiği için ev kazalarına daha açıktır. Asla yalnız bırakılmamalıdır. Eşyaları baş ve işaret parmağı ile gösterebilir. Ellerindekini yere atar ve düşeni tekrar almaya çabalar. Basit oyunlardan anlamaya başlar. Kendini beslemeye başlayabilir.

12. ve 15. Ay

12. ay civarında elinde tutulursa yürür bazen bağımsız yürüyen bebeklerde olabilir. Basit emirleri anlamaya ve yapmaya başlar. 2–4 kelimeyi anlayarak söyler bazen söylediği kelimeyi aylarca söyleyebilir. Top ile oynamaktan hoşlanır. Giydirilirken elbiselerine yardım etmeye başlar. Resimli kitaplara bakmayı sever. Yabancılara yakınlaşmayabilir.

15. ve 18. Ay

Artık rahatlıkla yardımsız kalkar ve yürür. Yürürken adımlar düzensizdir. Merdivenleri çıkmaya meraklıdır; emekleyerek çıkabilir. Kalem ile çizgi çizmeye başlar. İki küpü birbirinin üstüne koyabilir. Küçük cisimleri şişe gibi cisimlerin içine atabilir. Bildiği eşyaları isimler ile çağırabilir. İsteklerini anlatırken kelime haznesi yetersiz olduğu için işaret dilini kullanır. Evde aynı anda ki farklı dil konuşulursa işaret dili ile konuşma süresi uzayabilir. Altını ıslattığı da görülür.

Artık yürümede bir adım daha ileridir. Acemice koşabilir ve düşme sıklığı da paralel olarak artmıştır. Alçak iskemleye oturmaktan hoşlanır. Bir elinden tutulursa merdiven çıkabilir. 6–7 ay civarında başlayan merak duyguları bu dönemde hat safhaya ulaşır; tüm çekmece ve dolaplar keşfedilmesi gereken mekânlardır. Üç, küpü üst üste koyar, topu kısa mesafe atabilir. On kelimeyi anlayarak söyler, nadiren iki kelime cümle kurabilir. Resimleri tanır adlandırır. Yemeği kendisi yemeye başlar. Etrafı çok dağıtıp kirleterek yiyebilir. Yine de bağımsız yiyebilmesi için mutlaka cesaretlendirilmelidir. Tepinme ve kızgınlık reaksiyonları başlamıştır.

2. Yaş

Çok rahat koşar, yardımsız merdivenleri inip çıkabilir. Topa tekme vurabilir. Kitap sayfası çevirebilir. Kapı tokmağı açabilir. Her yere tırmanmaktan büyük bir zevk alır. Ayakkabı ve çorabını yavaş yavaş giyebilir. Altı küpü üst üste koyabilir. Kalem ile daire ve çizgi çizebilir. Kâğıdı ikiye katlayabilir. 2–3 kelimelik cümle kurar. Burun, ağız gibi yüz kısımlarını tanır. Çatal ve kaşığı iyi tutar, masal dinlemekten hoşlanır. Tuvaletini haber verir. Bu dönemde tuvalet eğitimine başlanabilir.

2,5 Yaş

Sıçrayabilir, ayak parmakları üzerinde durabilir. Ev işlerine ebeveynlere yardım etmekten hoşlanır. Renkleri ayırt eder. Genital organları ile oynamaya başlar. Tuvalete gidebilir.

3. Yaş

Merdivenleri rahat çıkar. Üç tekerlekli bisiklete biner. Tek ayak üzerinde kısa süre durabilir. Kalemi güzel tutmaya başlamıştır. Daire çizebilir. Yaşını ve cinsiyetini bilir. 10’ a kadar sayabilir. Ağlama ve yabancıları yadırgama azalmıştır. Yuvaya gitmesi için uygun zaman başlamıştır. Bu dönemde kıskançlık belirtileri başlayabilir. Karanlıktan ve hayvanlardan korkma olabilir.

4. Yaş

Tek ayak üzerinde sıçrayabilir. Baş ve gövdesi belli olan adam resmi yapabilir birden fazla renk tanır. Dişini düzenli fırçalayabilir.

5. Yaş

Üçgen resmi yapabilir. İki eşyadan daha ağır olanını ayırt edebilir. Dört renk bilir. Paraları tanımaya başlar. Kendisi giyinir, soyunur. Kelimelerin anlamını sorar. Grup oyunlarından ve evcilik oyunundan hoşlanır. Adam resmi yapabilir. Birkaç harf bilir ve yazar. Korkmaları azalmıştır. Sorumluluk verilmesi hoşuna gider. Hafızası iyi gelişmiştir. Okul rutinini rahatça benimser.

Nöromotor gelişim kabaca ay ve yıllara göre böyle olmakla beraber, çocuklar arasında belirgin kişisel farklar olabilir. Bu gelişim evrelerine çok erken ve geç giren çocuklar vardır. Durumun önemli olup olmadığını anlamak için çocuk hekiminiz ve pedagogunuzla devamlı irtibat halinde olmanızda fayda vardır.