BEBEĞİMİN AŞILARI
Bebeğimizi çeşitli enfeksiyon hastalıklarından korumak için düzenli olarak aşı yaptırmalıyız. Aşı takvimini iyi takip edersek, onu birçok hastalıktan uzak tutmuş oluruz.

Hastanemizde uyguladığımız aşı takvimi

Hepatit B: Doğumda, 1. ay ve 6- 7. ayda 3 doz yapılır.

Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci ve Hib (Menenjit): 2. ay, 4.ay ve 6.ayda 3 doz. 18. ay ve 4-6 yaşta 2 doz Rapel uygulanmaktadır.

Pnömokok: 2. ay, 4. ay ve 6. ayda 3 doz, 1 yaşından sonra 1 doz Rapel uygulanmaktadır.

BCG:  2. veya 3. ayda uygulanır.

Rotavirus: 2.aydan sonra 2 veya 3 doz olarak uygulanır.

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak: 15. ayda ve 4- 6. yaşta 2 doz uygulanır.

Suçiçeği: 12. aydan sonra ve 4-6 yaşta 2 doz uygulanır.

Hepatit A: 1. yaşından sonra 6 ay ara ile 2 doz yapılır. (Çocuğun sosyal durumuna göre daha ileri bir yaşa ertelenebilir.)

Grip Aşısı: Belli risk gruplarına yapılmaktadır.

Yan Etkiler: Genellikle aşıyı takiben görülen yan etkilerin çoğu yaşamı tehdit etmeyen, kısa süreli yan etkilerdir.

5–12. günlerinde başlayan, 1–2 gün süren ateş ve döküntü oluşmaktadır. Kızamıkçık aşısına bağlı %0,5 oranında genellikle küçük eklemlerde görülen eklem ağrısı görülür.

DBT aşısı sonrası kızarıklık ve şişlik gibi lokal yan etkisi sıktır. Nadiren de enjeksiyon yerinde bir nodul oluşur ve birkaç hafta devam edebilir. Ateş genellikle 12–24 saatte ortaya çıkar. Uyku hali, iştahsızlık, kusma gibi hafif sistemik yan etkiler sıktır. Çocukların %50‘ sinde ateş 38,2 oC’ nin üzerindedir. Yüksek ateş (>40,5 oC) ve inatçı durdurulmayan ağlamalar nadiren görülür.

Hepatit B aşısından sonra %3 enjeksiyon yerinde hassasiyet, %1 ateş görülmektedir. Hepatit A aşısında yan etkileri Hepatit B aşısına benzemektedir.

Suçiçeği aşısı yapılan çocukların %7’ sinde aşıdan sonraki 1 ay içinde hastalığın döküntüsüne benzer 2–5 adet döküntü görülür. Grip aşısından 12–24 saat sonra lokal olarak kızarıklık, şişlik, hassasiyet görülebilir. Halsizlik, ateş ve kas ağrısı da olabilir.

Aşılara bağlı bu yan etkiler, hastalığın neden olduğu komplikasyonlarla karşılaştırılamayacak kadar azdır.