YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

 

Bebeklere Özel Yaşam Desteği

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, tamamen ekipman ve donanımı, deneyimli uzman doktor ve hemşire kadrosuyla hizmet vermektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde amacımız, zamanından önce dünyaya gözlerini açmak zorunda kalan minik bebekleri veya zamanında doğan hasta bebekleri en sağlıklı biçimde hayata kazandırmak, en kaliteli ve özverili hizmeti sunmaktır.

24 saat uzman doktorlar ve deneyimli hemşireler gözetiminde hizmet veren Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde en geçerli tedavi prensipleri uygulamaktadır.

“Bebek Dostu” olan hastanemizde, zamanında doğan bebekler gibi erken doğan ve hasta bebeklerin de anne sütüyle beslenmeye başlamaları hedeflenmiştir. Ünitemizde anne ve baba, günde iki kez bebeklerini ziyaret edebilmekte ve bebek hazır olduğunda anne ile cilt cilde temas (kanguru bakımı) uygulanmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde multidisipliner yaklaşım, erken doğan bebeklerin olası sorunlarına uygun çözümler sunmak için çok önemlidir. Geniş konsültan ekibimizle, çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nörolojisi, beyin cerrahisi, üroloji, ortopedi ve radyoloji servisleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize destek vermektedirler.

Bebek Transportu (Nakil)

Ünitemiz diğer hastanelerden de bebek kabul edebilmektedir. Erken doğan veya yoğun bakım ihtiyacı olan hasta bebekler, transport kuvözü ile hastanemize taşınıp, tedavilerine vakit geçirmeden başlanabilmektedir.

Ünitemizin Donanımı:

- 7 kritik bebek yatağı
- 1 izolasyon odası
- 6 kuvöz ve 3 açık yatak
- Her yatak başına hassas monitör
- Süt ve mama hazırlama odası
- Ünite içinde röntgen, ultrason, ekokardiyografi
- İlaç ve sıvı hazırlama kabini

Ünitemizde Uygulanan Girişim ve Tedaviler:

  • Damar yoluyla tam beslenme (TPN)
  • Solunum aleti desteği (Ventilatör tedavisi)
  • Göbek damarlarına kateter takılması (Umblikal arter ve ven kateterizasyonu)
  • Ciltten kalbe uzanan kateter takılması (Perkutan silastik kateterizasyon)
  • Kan değişimi
  • Retina muayenesi ve tedavisi