YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA TESTİ (OTOAKUSTİK EMİSYON ÖLÇÜMÜ)
Her 1000 yenidoğan bebekten yaklaşık 1 ila 3’ ünde ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebeklerin %4–6’ sın da çeşitli tip ve derecede işitme kayıpları gözlenmektedir. Bebekte ve çocuklukta işitmenin azalması, konuşma yeteneğini azaltmakla birlikte, sosyal, duygusal ve kavramsal gelişme üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Müdahale edilmemiş ciddi işitme kayıplarının IQ değerlerinin yaklaşık 30 puan azalmasına neden olduğu bilinmektedir. Yenidoğan İşitme Tarama Testi, bebeklerin kohlealarından (iç kulak işitme organı) kaynaklanan oto-akustik sinyallerin noninvazif bir yöntemle ölçülmesine dayanmaktadır.

Test sırasında bebeğin dış kulak yoluna bir mikrofon yerleştirilerek, iç kulakta oluşan sinyaller ölçülmekte ve bebeğe hiçbir fiziksel veya ruhsal rahatsızlık yaratmadan, Konjenital işitme kaybı için riskli bebekler tanınmaktadır. Bu testin önemli avantajları; bebeğe kesinlikle zarar verme riski bulunmaması, hızlı, ekonomik ve hata oranının düşük olmasıdır. Yalnız unutulmaması gereken nokta, bunun bir tarama testi olduğu, bu testin yalnızca Konjenital işitme kaybı riski olan bebekleri belirleyebileceği ve bebeklik döneminde, daha sonradan oluşabilecek işitme kayıpları için bir garanti olmadığı ve ailenin bebeğinin nasıl diğer gelişimini takip ediyorsa, işitme duyusunu da takip etmesi gerekliliğidir.

İşitme Kaybı Açısından Riskli Bebekler

Annenin hamileliği sırasında kızamıkçık veya diğer bir Viral enfeksiyon geçirmesi
Annenin hamileliği sırasında alkol kullanımı
1600 gr’ dan düşük doğum kilosu
Yüz ve kulakların görüntüsünün farklı olması
Doğumda sarılığı olup, kan değişimi uygulanması
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş günden fala kalması
Menenjit geçirmesi
Ailede erken yaşlarda başlayan kalıcı işitme kaybı olması
Kafa travması geçirmesi

A) Doğum Öncesi

Genetik

B) Doğum Anı

Bebeğin oksijensiz kalması
Doğum travması
Sarılık

C) Doğum Sonrası

İlaç kullanımı
Yüksek ateş
Enfeksiyon
Apgar puanının düşük olması (Kas tonusu, Kalp hızı, Solunum, Cilt rengi ve Uyarılara cevap verme)
Kafa Travması
Ailede işitme kaybı hikayesi
Ailede işitme kaybına neden olan genetik hastalıklar
1500 gr altında doğan bebekler
Hamilelikte annenin yanlış ilaç kullanımı